5 korzyści z elastycznego zatrudnienia w erze pandemiiStan pandemii, w jakim od marca znajduje się nasze państwo, wywołał zmiany w wielu dziedzinach życia. Szczególny cios przyjęła polska gospodarka, a przede wszystkim przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności w czasie pandemii wymaga przeorganizowania całej strategii zarządzania biznesem w tym również modelu zatrudniania pracowników.

Sprawy kadrowe w niezwyczajnym czasie

Ogłoszenie pandemii wywołało gwałtowne i nieprzewidywalne zahamowanie gospodarki. Przedsiębiorcy, utraciwszy przychody, musieli rozpocząć bolesną walkę o przetrwanie. Starania o zminimalizowanie strat wymagały przeformułowania dotychczasowych działań, aby odepchnąć falę kryzysu. Jednak wraz z ogłoszeniem stanu pandemii zmianie uległa również struktura zatrudnienia. Okazało się, że w czasie, gdy przedsiębiorcy ponieśli straty, utracili także swoich pracowników.

Zachorowania, objęcie przymusową kwarantanną bądź konieczność zapewnienia małym dzieciom opieki wykluczyła wielu członków społeczeństwa z aktywności na rynku pracy. Zatem właściciele firm musieli się zmierzyć z kolejnym problemem, bo chociaż opracowali plan ratunkowy dla swej działalności, to natychmiast sobie uświadomili, że nie będzie komu go zrealizować, a firmie grozi niekorzystny przestój w wykonawstwie lub produkcji. W takiej sytuacji należy skorzystać z możliwości wynikających z elastycznego zatrudnienia, jakie niesie ze sobą leasing pracowników.

Leasing pracowników działaniem przeciwko kryzysowi

W leasingu pracowników zawiera się trójstronną umowę, w której stronami są agencja pracy, pracownik i przedsiębiorca. Pracownik formalnie jest zatrudniony w agencji pracy, a przedsiębiorca wynajmuje usługę, którą będzie praca pracownika na rzecz jego firmy. Jest to działanie legalne zgodne z przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Osoby zatrudnione objęte są więc świadczeniami płacowymi i ubezpieczeniowymi wyznaczanymi przez kodeks pracy. Wśród pracowników zatrudnianych w ramach leasingu zdecydowaną większość stanowią osoby zza wschodniej granicy. Taka forma zatrudnienia już przed ogłoszeniem pandemii oferowała im na terenie RP miejsca pracy, a rodzimi pracodawcy w sytuacji niskiego bezrobocia chętnie korzystali z ich zatrudnienia.

W obecnej sytuacji skorzystanie z zaangażowania zewnętrznych pracowników można wiązać z następującymi korzyściami:

  1. Uproszczenie procedury rekrutacyjnej – pracodawca unika pochłaniającego czas i energię procesu poszukiwania osoby do zatrudnienia na dane stanowisko.
  2. Pozyskanie wykwalifikowanego pracownika – agencja pośrednictwa potrafi wskazać osobę o wymaganych kompetencjach i doświadczeniu, a więc skraca się czas przyuczenia i wdrożenia kandydata do obowiązków. Natomiast sam harmonogram działań można płynnie kontynuować.
  3. Elastyczność zatrudnienia – pracownik pozyskiwany jest wówczas, gdy wymaga tego realizacja harmonogramu pracy.
  4. Redukcja zobowiązań – ciężar koszów związanych z wynagrodzeniem pracownika, uiszczaniem składek na ubezpieczenia społeczne oraz spraw związanych z obsługą kadrową spoczywa na agencji pracy tymczasowej.
  5. Odliczenie kosztów – przedsiębiorca wynajmuje usługę wykonywaną przez pracownika tymczasowego, dlatego wydatek poniesiony na jej rzecz może zaliczyć do kosztów prowadzenia firmy.

Wynajem pracowników stanowi szansę na ograniczenie kosztów stałych i utrzymanie efektywności przedsiębiorstwa pozwalające ocalić miejsce w gospodarce mimo ograniczenia jej dynamiki. Należy pamiętać, że kryzys będzie stopniowo zażegnywany, dlatego firmy, które wdrożyły możliwość elastycznego zatrudnienia, znajdą się na uprzywilejowanej pozycji w stosunku do przedsiębiorców niewykorzystujących jego zalety. Nie unikniemy negatywnych skutków pandemii, ale to od umiejętności dostosowywania się do nowych warunków zależy, w jaki sposób sobie z nimi poradzimy.


Wróć do bloga